Spoločnosť

Sme výrobca inovatívnych papierových tašiek sídliaci v Európe.

Zameriavame sa na jeden typ papierovej tašky—Bluepack dizajn—v prevedení od malých 25cm širokých tašiek s vyrezávanými ušami, cez špeciálne zalepovacie tašky, oblé hrany, až po veľké JUMBO tašky široké 80cm s krútenými, alebo plochými ušami.

S našimi zákazníkmi pracujeme nielen pri výbere vhodných produktov ale aj na dizajne tašky, ktorý im následne prezentujeme na realistickej 3D vizualizácii.

Tašky pripravujeme pre klientov rôznych veľkostí so zameraním na stredných až veľkých (globálnych) zákazníkov. Sme mladá, ekologicky orientovaná a neustále sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá Vám chce ponúkať inovatívne, ekologické a konkurencieschopné riešenie.

Kontaktujte nás, ak chcete zistiť, čo môžeme urobiť pre Vašu spoločnosť. Sme hrdí na to čo robíme a radi sa o to s Vami podelíme.

Ekológia

Bluepack sa pri svojej činnosti zameriava na minimalizáciu dopadov svojej činnosti na životné prostredie. Dosahujeme to nielen vďaka samotnému produktu – papierovej taške inovatívneho dizajnu, ale taktiež výrobným procesom a dôsledným výberom výrobných materiálov. Papierové tašky Bluepack možno používať opakovane, sú bio degradovateľné a 100% recyklovateľné. Sú vyrábané prioritne zo 100% recyklovaného kraft papiera, ktorý pochádza z lesov spravovaných podľa zásad trvalo udržateľného obhospodarovania. Používané sú studené lepidlá na vodnej báze a tavné lepidlá s vysokým podielom organických zložiek. Tlačiarenské farby sú vodou riediteľné.

Pri taškách s porovnateľnou kapacitou sa na tašky Bluepack spotrebuje o 1 až 10 % menej papiera, než pri iných papierových taškách. Ak sa papierová taška nedopatrením dostane do prírody, v priebehu niekoľkých mesiacov sa rozloží bez jedinej stopy alebo negatívneho vplyvu na životné prostredie. Výrobné technológie na výrobu papierových tašiek Bluepack sú moderné a efektívne, takže šetria energiu, optimalizujú využitie materiálov a minimalizujú tvorbu odpadu.